Charlotte Appel

Forskningsområder: dansk social og kulturhistorie med særlig vægt på kirke- og skolehistorie fra 1500-tallet og fremefter. 

Lektor, dr. phil.
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Læs mere om Charlotte Appel