Sex til salg i Danmark, ca. 1800-1970

I de sidste 200 år har køb og salg af sex i Danmark været udsat for forskellige juridiske indgreb og samfundsmæssige diskussioner. I vores nye artikler og kilder kan du læse om den lovgivning og de sager, der har omgærdet dette fænomen i årene 1800-1970.

14.08.2017 | danmarkshistorien.dk

Temaets artikler og kildetekster berører emnet fra forskellige vinkler og beskæftiger sig blandt andet med kvindelig og mandlig prostitution, menneskehandel og pornografi. Gennem beskrivelser af og kildetekster fra centrale begivenheder, lovkomplekser og aktører fortæller temaet om den historiske udvikling på området. Det viser, at samfundets tilgang til salg og køb af sex historisk set har været stærkt påvirket af skiftende tiders normer og værdier. Temaet fortæller derfor også om, hvordan samfundets opfattelser af køn, seksualitet, retten til egen krop, ligestilling mellem mænd og kvinder, samt homo- og heteroseksualitet har gennemgået voldsomme forandringer i løbet af de seneste ca. 200 år.

Temaet er udarbejder af ph.d-stipendiat Niels Nyegaard.

Se temaet her

Nyhed