Nyt tema: Folketingsvalg, 1901-1939

I vores nye tema giver vi en kronologisk opbygget oversigt over alle danske folketingsvalg fra 1901 til 1939. Fokus er på de enkelte valgs politiske temaer, resultater og konsekvenser. Desuden er der udarbejdet uddybende tal- og dataark, grafik og oversigter over valgresultaterne.

19.06.2018 | danmarkshistorien.dk

Temaet er inddelt i tre perioder:

Fra 1901 til 1939 blev der afholdt i alt 17 folketingsvalg. Deres forløb og karakter var meget forskellige, da både det parlamentariske, det valgretslige og det forfatningsmæssige system ændrede sig grundlæggende i perioden. På det politiske område kendetegnes perioden først og fremmest af, at firepartisystemet bestående af Venstre, Højre (fra 1915: Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Radikale Venstre udviklede sig og blev konsolideret. De politiske temaer, der især var fremherskende i perioden, var: yderligere demokratisering af samfundet, etablering af økonomiske og politiske tiltag, der bl.a. sikrede omfordeling og social bistand, og endeligt hvilken rolle Danmark skulle påtage sig internationalt.

Du finder det samlede tema her.    

Nyhed