darwinarkivet.dk åbner

Det nyeste om Darwin samlet på en ny hjemmeside.

21.09.2010 | danmarkshistorien.dk

I dag lancerer Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet, en ny formidlingshjemmeside om Darwin, http://www.darwinarkivet.dk/. Læs blandt andet om hvordan Darwins evolutionstanker blev modtaget i Danmark fra 1860 og frem.

Nyhed