Da Danmark blev demokratisk

Blev Danmark et demokrati, da Frederik den 7. skrev under på Grundloven den dag i 1849? I vores nye film fortæller Claus Møller Jørgensen om overgangen fra da ministrene tilhørte kongen til demokrati blev et plus-ord.

31.08.2011 | danmarkshistorien.dk

Når vi om et par uger går til stemmeurnerne, tænker vi ikke meget over, at vi har lov til at stemme. Danmark er et demokratisk land, og stemmeretten er en del af demokratiet.

Men da de nationalliberale kæmpede for en grundlov i 1848, var det ikke demokrati, som vi kender det, de havde i tankerne. I de første år efter Junigrundlovens indførelse var det den dannede elite, der skulle styre landet og vejlede almuen med deres beslutninger. I denne helt nye film på danmarkshistorien.dk fortæller historiker Claus Møller Jørgensen om overgangen fra kongens ministre til folkets ministre, om Landsting og systemskifte, kvindelig valgret og hvad stemmeprocenten siger om demokratiet.

Filmen er den seneste i rækken af miniforedrag på danmarkshistorien.dk. Foredragene er optaget i Aarhus Universitets imponerende aula, og formålet er hurtigt at genopfriske din hukommelse eller give dig overblik over et nyt emne i Danmarks historie.

God fornøjelse og godt folketingsvalg!

Miniforedrag - Demokrati og demokratisering

Nyhed