Bliv klar til folketingsvalget

Valgrygterne svirrer. Hvornår bliver det? Bliver det Lars eller Helle? Hvis du gerne vil have lidt mere viden end dagens pressebillede kan give, så tilbyder vi et overblik og en grundig gennemgang af alle folketingsvalg siden 1953.

22.08.2011 | danmarkshistorien.dk

Folketingets hjem på Christiansborg. Foto: Fra Wikimedia Commons.

På danmarkshistorien.dk har vi lavet et tema om alle folketingsvalg siden seneste grundlovændring i 1953.
Formålet har været at lave en let overskuelig historisk oversigt. Materialet er velegnet som baggrundsinformation til journalister og kan med fordel også anvendes i forskellige undervisningssammenhænge.

Grundig gennemgang af alle valg

For hver enkelt valg gennemgår vi dets baggrund og udskrivelse, valgkampens temaer og valgets resultat.
Resultat og mandatfordeling er behørigt illustreret med grafik.

Periodeopdelte fremstillinger

Perioden fra 1953 er delt op i en række underperioder.

Socialdemokraternes tid 1953-1968

Mellemspil 1968-1973

Krisetider 1973-1982

Schlüter-tiden 1982-1993

Nyrup-tiden 1993-2001

og VK-regeringen 2001-

I perioderne trækker vi de politiske overskrifter op, og du får også mulighed for at teste din nyerhvervede viden i en række quizzer, der munder ud i den ultimative folketingsvalgsquiz med spørgsmål fra alle årene.

Desuden kan du her også finde en lang række relaterede artikler og kilder om politiske partier, politiske personligheder og afgørende politiske sager.

Nyhed