29. august 2013 har Augustoprøret under besættelsen 70 års jubilæum

For 70 år kulminerede måneders strejker og sabotage vendt mod den tyske besættelsesmagt med, at den danske samlingsregering gik af, fordi den ikke ville efterkomme tyske krav om at sætte ind over for uroen.

29.08.2013 | danmarkshistorien.dk

Sænkede danske krigsskibe efter undtagelsestilstanden 29. august 1943. Fra højre ses artilleriskibet Peder Skram, varmebåd Vb. 2 og motortorpedobåden Hvalrossen (kun masterne ses). I baggrunden fregatten Fyn. Fra Frihedsmuseets billedarkiv.

På Danmarkhistorien.dk kan vi godt lide jubilæer. De er gode lejligheder til at sætte fokus på vigtige historiske begivenheder. 29. august 1943 er en af de mest kendte-, betydningsfulde- og omdiskuterede dage under den tyske besættelse af Danmark.

Efter flere måneder præget af strejke og sabotage vendt mod besættelsesmagten blev den danske samlingsregering stillet over for et ultimatum, der var direkte dikteret af Hitler. Regeringen afslog og besættelsesmagten indførte undtagelsestilstand. Her kan du læse meget mere om Augustoprørets baggrund, forløb og eftertidens vurdering.

Du kan også læse et interview om emnet med historiker Niels Wium Olesen fra Aarhus Universitet.

Nyhed