150 år siden krigsudbruddet i 1864

Den 31. januar 2014 er det 150 år siden, at den øverstkommanderende for de østrigske og preussiske styrker meddelte, at man nu ville besætte Slesvig. Dermed var krigen i 1864 en realitet.

31.01.2014 | danmarkshistorien.dk

2014 er med rette blevet udnævnt til det store jubilæumsår, og den 31. januar er der endnu et af slagsen. I dag er det nemlig 150 år siden, at den preussiske feltmarskal Friedrich von Wrangel overrakte den danske overgeneral de Meza en meddelelse om, at de tyske styrker nu ville besætte Slesvig. Da de Meza i sit svar afviste at trække den danske hær tilbage, var der reelt indtrådt en krigstilstand, selvom krigen ikke blev erklæret formelt. Allerede den 1. februar gik de preussiske og østrigske styrker over Ejderen og ind i Slesvig, hvor de mødte den danske hær ved forsvarsværket Dannevirke.

danmarkshistorien.dk publicerer løbende materiale om krigen i 1864, som blandt andet kan findes via vores temaside om 1864. Du kan blandt andet læse Agnes Gads dagbogsoptegnelser fra 1864, der beskriver hvordan nyhederne om krigsudbruddet og tilbagetoget fra Dannevirke nåede almindelige danskere.

Du kan også følge krigens udvikling "live" på siden 1864live.dk, som danmarkshistorien.dk samarbejder med.

Nyhed