Varnæs

Artikler

Det er yderst sparsomt, hvad der findes af kilder til købstaden Varnæs eller Varnæskøbing.

En datering af købstadsprivilegiet lader sig ikke gøre, men det er rimeligt at antage, at Varnæs var købstad i 1231 med basis i kong Valdemars Jordebog.

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1200 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
9. oktober 2009
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Emneord

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1200 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
9. oktober 2009
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk