TV2, 1988-

Artikler

TV2 har sendt public service tv-programmer og reklamer siden den 1. oktober 1988, hvor kanalens lancering brød DR’s monopol på at sende landsdækkende TV. Oprindeligt var TV2/Danmark en selvejende institution, som blev finansieret gennem en kombination af reklameindtægter og licens, men i 2003 blev den omdannet til TV/Danmark A/S, et aktieselskab der er 100% ejet af den danske stat. TV2 har ikke modtaget licens siden 2004. Omdannelsen skete som første skridt på vejen til en privatisering af TV2 via et salg.

TV2s start

Rammerne for TV2 blev fastlagt ved lov i 1986. Formålet med at oprette en ny TV-station var dels at skabe en konkurrent til Danmarks Radio, dels at indføre tv-reklamer i Danmark af hensyn til dansk erhvervsliv, og dels at give befolkningen adgang til mere dansk tv. Samtidig blev det vedtaget at TV2’s programmer – bortset fra nyhedsudsendelser – skulle produceres i entreprise af private produktionsselskaber.

Bag ønsket om at oprette TV2 som en selvstændig institution lå en udbredt utilfredshed med DR blandt de borgerlige partier i Folketinget. De opfattede DR som venstredrejet og anklagede journalisterne for at være ’røde lejesvende’. Med TV2 håbede de at få en alternativ nyhedsdækning.

Nyhedsdækningen på TV2 blev dog ikke væsentlig forskellig fra den hos DR, men som helhed blev programfladen mere populær, med henblik på at imødekomme seernes ønsker om mere underholdende og mindre belærende tv. TV2 levede op til sine forpligtelser som public service kanal, men foretrak nogle ’lettere’ programformater end DR havde anvendt i monopol-tiden. Som følge heraf blev TV2 hurtigt danskernes foretrukne tv-station. TV2 gik således foran i omfortolkningen af public service begrebet fra ’i samfundets tjeneste’ til ’i folkets tjeneste’ – men DR var hurtig til at følge efter.

 

TV2s regioner

Et interessant aspekt ved TV2-loven var oprettelsen af otte regionale tv-stationer (TV 2/Lorry, TV SYD A/S, TV 2/NORD, TV 2/BORNHOLM, TV 2 ØST, TV 2/ØST­JYLLAND, TV/MIDT-VEST og TV 2/FYN) – et meget stort antal i forhold til landets størrelse. Siden 1991 har alle været i drift som public service-institutioner, der er finansieret via licensmidler. Stationerne bringer også reklamer, men indtægterne herfra går til TV2.

Nichekanaler og radio

I takt med udbredelsen af kabel TV blev det muligt for TV2 at bedre institutionens økonomi og tiltrække nye seergrupper gennem oprettelsen af en række nichekanaler:

2000: TV2 ZULU for de unge;

2004: TV2 Charlie for de ældre;

2004, TV2 Sputnik - internet baseret tv-kanal med adgang til sendte programmer og omtale af planlagte;

2005: TV2 FILM for filminteresserede;

2007: TV2 NEWS - en døgn­nyhedskanal.

2007: TV2 Sport.

Fælles for nichekanalerne er, at de er abonnementskanaler, dvs. at der skal betales særskilt abonnement for at få adgang til dem, samtidig med at de bringer reklamer.  På sigt ønsker TV2 også at moderkanalen finansieres via abonnement, da reklamefinansieringen ikke dækker driften. I øjeblikket er det nichekanalerne som mere end dækker moderkanalens underskud, og giver selskabet TV2/Danmark A/S et overskud.

I 2006 fik TV2 sendetilladelsen til den 5. landsdækkende radiokanal på en auktion og 1. februar 2007 begyndte kanalen at sende med Jens Rohde som direktør.  På grund af for få lyttere overlod TV2 kanalen til SBS 1. maj 2008.

Privatiseringsplaner

Siden VK-regeringen tiltrådte i 2001 har det været dens mål at privatisere TV2. Ved overgangen til aktieselskab i 2003 fik TV2 en public service-tilladelse for ti år (til udgangen af 2013) hvori public service-forpligtelsen fastholdes. Det er et åbent spørgsmål, om et salg af TV2 vil betyde fravalg af public service-forpligtelsen og ophør for entreprisemodellen. Salget af TV2 er indtil videre udskudt på grund af en række uafklarede retssager om uberettiget statsstøtte, anlagt af TV2s kommercielle danske konkurrenter ved EU-domstolen.

Om artiklen

Forfatter(e)
Jørgen Bang
Tidsafgrænsning
1988 - 2010
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
2. juli 2012
Sprog
Dansk
Litteratur

Bruun Jensen, Klaus, red.: Dansk Mediehistorie 1-4, 1996-2003

Hjarvard, Stig: Dansk TV’s historie, 2006

Carstensen, M.B.; Svith, F. & Mouritsen, P., red.; DR og TV2 – i folkets tjeneste?, 2007.

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Jørgen Bang
Tidsafgrænsning
1988 - 2010
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
2. juli 2012
Sprog
Dansk
Litteratur

Bruun Jensen, Klaus, red.: Dansk Mediehistorie 1-4, 1996-2003

Hjarvard, Stig: Dansk TV’s historie, 2006

Carstensen, M.B.; Svith, F. & Mouritsen, P., red.; DR og TV2 – i folkets tjeneste?, 2007.

Udgiver
danmarkshistorien.dk