Skibby

Artikler

Skibby omtales i 1240 i kong Valdemars Jordebog som købstad, men derudover ved man meget lidt om byens ældre historie.

Horns Herred har tilbage i oldtiden haft stor betydning på grund af sin nærhed til Lejre og Roskilde, og den usædvanlige store landsbykirke fra 1100-tallets første halvdel vidner da også om en by med stor betydning regionalt. Det vides ikke med sikkerhed, hvornår Skibby fik frataget sin købstadsstatus, men det har givetvis allerede været i 1300-tallet.

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1100 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
9. oktober 2009
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1100 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
9. oktober 2009
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk