Skibby

Artikler

Skibby omtales i 1240 i kong Valdemars Jordebog som købstad, men derudover ved man meget lidt om byens ældre historie.

Horns Herred har tilbage i oldtiden haft stor betydning på grund af sin nærhed til Lejre og Roskilde, og den usædvanlige store landsbykirke fra 1100-tallets første halvdel vidner da også om en by med stor betydning regionalt. Det vides ikke med sikkerhed, hvornår Skibby fik frataget sin købstadsstatus, men det har givetvis allerede været i 1300-tallet.


Materialet er udarbejdet af Den Digitale Byport, en del af Dansk Center for Byhistorie. Mere information om arbejdet, samt en samlet oversigt over de danske købstæder, kan findes her

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1100 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
9. oktober 2009
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1100 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
9. oktober 2009
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk