Kristendemokraterne, 1970-

Artikler

Kristendemokraterne (indtil 2003 Kristeligt Folkeparti) er et politisk midterparti, der blev stiftet 1970 i protest mod liberaliseringen af abortlovgivningen. Partiet har dog senere markeret sig bredere med en kombination af socialt indstillet centrumspolitik kombineret med kristelig værdipolitik.

Kristeligt Folkeparti blev stiftet i 1970 i protest mod VKR-regeringens liberalisering af abortlovgivningen og frigivelsen af billedpornografien. Partiet var i udgangspunktet et centrum-højre parti, der særligt lagde vægt på forsvaret for hvad det betragtede som traditionelle, kristne værdier. Partiet kunne i nogen grad lukrere på særligt de borgerlige vælgeres utilfredshed med de borgerlige partiers uskarpe værdipolitiske profil i samtiden og kom i 1973 i Folketinget med 7 mandater.

Partiet var fra 1973 til 1979 ledet af Jens Møller, der sikrede Kristeligt Folkeparti en nogenlunde stabil vælgertilslutning op igennem 1970’erne.

Fra ministerpost til spærregrænse

I 1982 indgik Kristeligt Folkeparti i den konservative Poul Schlüters firkløverregering sammen med Det Konservative Folkeparti, Venstre og Centrumdemokraterne. Partiet opnåede ved den lejlighed en enkelt ministerpost, idet Christian Christensen blev miljøminister. I 1988 røg partiet ud af det borgerlige regeringssamarbejde, da Poul Schlüter dannede en VKR-regering.

I 1993 indgik Kristeligt Folkeparti i socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussens firkløverregering sammen med Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Centrumdemokraterne. Ved valget i 1994 røg partiet imidlertid under spærregrænsen og trådte dermed ud af regeringen. Partiet kom dog i Folketinget igen ved valget i 1998, hvor det fik fire mandater

Kristendemokraterne

I 2003 ændrede partiet navn til Kristendemokraterne i et forsøg på en ideologisk nyorientering, der skulle bevæge partiet væk fra sit eksplicit kristne grundlag og tættere på den europæiske kristendemokratiske bevægelse. Dette førte dog til splittelse i partiet, der igen røg ud af Folketinget ved valget i 2005.

Partiets parlamentariske situation og striden om den politiske linje førte til alvorlige splittelser, og en debat om blandt andet abortspørgsmålet mellem partiets højre- og venstrefløj. Striden endte med, at højrefløjen sejrede og dele af venstrefløjen forlod partiet. Selvom partiet herefter lå langt under spærregrænsen i de fleste meningsmålinger, blev partiet alligevel atter repræsenteret i Folketinget i 2010, da folketingsmedlem Per Ørum Jørgensen, der tidligere havde repræsenteret De Konservative, blev medlem af partiet.

Om artiklen

Forfatter(e)
Christian Egander Skov
Tidsafgrænsning
1970 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
17. august 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Ebbe Jensen: Kristeligt Folkeparti 1970-1980 (1980)

Rasmussen, Søren Hein og Villaume, Poul: Et land i forvandling – Danmarks historie 1970-2005, (2007)

 

Udgiver
danmarkshistorien.dk