Kampen for kvinders valgret, 1871-1915

Quiz

"jeg tror paa ingen Maade, at de [kvinder] ere særlig skikkede til Lovgivningsvirksomhed; thi rolig Overveielse og logisk Slutning turde vel være Hovedbetingelserne for med Held at kunne deltage i den”

Sådan lød det i 1888 fra Landstingets talerstol, få år efter at et lovforslag om at give kvinder stemmeret blev fremsat for første gang.

I 1915 blev kvinder tildelt stemmeret til Folketing og Landsting i Rigsdagen på lige fod med mænd. Forud var gået årtiers kamp for at opnå denne stemmeret, fra det første lovforslag blev fremsat i Folketinget i 1886 over opnåelsen af kommunal valgret i 1908 til erhvervelsen af den politiske stemmeret 7 år senere.

danmarkshistorien.dk har udarbejdet et tema om forløbet op til tildelingen af stemmeret til kvinder. Til dette tema er knyttet en quiz med 5 spørgsmål i alt. Se, om du blandt andet kan svare på, hvor mange kvinder der blev valgt ind i Folketinget ved det første rigsdagsvalg efter tildelingen af stemmeret - og hvem der stod bag ovenstående citat.

Quiz: Kampen for kvinders valgret 1871-1915

God fornøjelse!

Om quizzen

Forfatter(e)
Lene Elmegaard Bladt
Tidsafgrænsning
1871 - 1915
Sidst redigeret
21. december 2015
Litteratur

danmarkshistorien.dk

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om quizzen

Forfatter(e)
Lene Elmegaard Bladt
Tidsafgrænsning
1871 - 1915
Sidst redigeret
21. december 2015
Litteratur

danmarkshistorien.dk

Udgiver
danmarkshistorien.dk