Hvad har fjernsynet vist os? (1962)

Kilder

Kildeintroduktion:

Politikens Hvem Hvad Hvor 1962 bragte denne oversigt over Danmarks Radios tv-stof i perioden den 1. april 1960 til den 31. marts 1961.

Som det også er tilfældet i dag, var der tale om et udbud, der sigtede mod at tilfredsstille forskelligartede behov. Under kategorier som "Dramatisk stof", "TV-film" og "Musikudsendelser" lå der imidlertid en overvægt af udsendelser, som sigtede mod at give befolkningen kendskab til elitær finkultur. Da Danmarks Radios kanal samtidig var den eneste, der kunne ses i hele Danmark, havde tv-udbuddet langt fra nutidens bredde. Samtidig var sendetiden begrænset. Det samlede antal udsendelsestimer var i 1961 1.157 timer, eller gennemsnitligt 3,2 timer daglig. I 2007 sendte DR P1 6.693 timer, eller gennemsnitligt 18,3 timer daglig.

Ti år efter sin begyndelse stod tv i 1961 på tærsklen af sit gennembrud som hvermandseje i Danmark. Antallet af licensbetalere nåede i 1960 de 388.000, i 1965 passerede det 1 million. Det betød, at de fleste familier nu havde tv. Mediet blev hermed den stærkeste faktor for fælles oplevelser og informationer i det danske samfund. Denne tilstand ophørte først midt i 1980'erne, da først lokale tv-stationer, parabolantenner og kabel-tv og fra 1. oktober 1988 desuden TV 2 bød på alternativer til DR. Sammenlagt kunne danske seere nu modtage tv i mange af døgnets timer.

Hvad har fjernsynet vist os?, Politiken 1962. 

Om kilden

Dateret
1962
Oprindelse
Politikens Hvem Hvad Hvor 1962
Kildetype
Illustration
Medietype
Illustration
Sidst redigeret
23. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk