HØR: Aksel Larsen (DKP) taler før Landstingsvalg 1936

Kilder

Kildeintroduktion:

I en tale i forbindelse med Landstingsvalget genbruger daværende formand for Danmarks kommunistiske Parti (DKP), Aksel Larsen (1897-1972), dele af sin 'bådtale' fra 1931. I dette lydklip opfordrer Aksel Larsen vælgerne til at stemme således, at det blev "Landstingets dommedag". Han ønskede, at Landstingets flertal skulle svare til Folketingets, hvorigennem det ville blive muligt for Folketinget at få gennemført sin politik. Arbejderne og arbejderpartierne skulle gå sammen mod kapitalismen, uanset politiske uoverensstemmelser.

    

Aksel Larsen
Aksel Larsen. Fra Dansk
Lydhistorie, Statsbiblioteket.