Danmarks befolkningsudvikling 1769-2015

Øvrige

    

 

 

 

Danmark i alt

Hovedstaden

Provinsbyer

Sogne-

kommuner

1769

798.000

80.000

79.000

639.000

1787

842.000

90.000

84.000

668.000

1801

929.000

101.000

93.000

735.000

1834

1.231.000

119.000

136.000

976.000

1840

1.289.000

121.000

143.000

1.025.000

1850

1.415.000

130.000

166.000

1.119.000

1860

1.608.000

163.000

214.000

1.231.000

1870

1.785.000

198.000

245.000

1.341.000

1880

1.969.000

261.000

291.000

1.417.000

1890

2.172.000

360.000

362.000

1.450.000

1901

2.450.000

454.000

482.000

1.513.000

1911

2.757.000

559.000

550.000

1.647.000

1921*

3.104.000

701.000

670.000

1.733.000

1921**

3.262.000

701.000

710.000

1.857.000

1930

3.551.000

771.000

788.000

1.992.000

1940

3.844.000

890.000

933.000

2.021.000

1950

4.281.000

975.000

1.131.000

2.175.000

1960***

4.585.000

924.000

1.242.000

2.419.000

 

 

HovedstadsområdetByer med mere end 200 idb.Landistrikter

1960***

4.585.000

1.348.000

2.050.000

1.187.000

1970

4.938.000

1.380.000

2.566.000

991.000

1981

5.124.000

1.382.000

2.915.000

827.000

1990

5.135.000

1.337.000

3.019.000

779.000

1999

5.314.000

1.070.000

3.446.000

798.000

2009

5.511.000

1.154.000****

3.572.000****

744.000****

2015

5.660.000

1.264.000

3.687.000

699.000

Kilde: Danmarks Statistik

Anm. De ældste folketællinger er behæftet med adskillige fejl og 1850-tællingen er pga. krigssitationen heller ikke uangribelig.

*Tallene frem til 1921* angiver folketallet indenfor de grænser, Danmark

fik ved Freden i Wien 1864.

**Tallene 1921** og fremefter dækker Danmark efter genforeningen med

de sønderjyske landsdele i 1920.

***I 1970 ændredes opgørelsesmetoden, hvorfor der findes 2 rækker tal fra 1960. Den første række er opgørelsen efter gammel metode, mens den anden er en omregning baseret på den nye. Hovedstaden bestod af København og fra 1860 Frederiksberg samt fra 1921 Gentofte. Til hovedstadsområdet medregnedes endvidere fra 1970 18 omegnskommuner og fra 1980 yderligere 7. Den 1. jan. 1999 udskiltes dog 12 af disse kommuner (med 40 nye byer) fra hovedstadsområdet.

Provinsbykolonnen rummede frem til 1970 kun de privilegerede købstæder, flækker og handelspladser, mens stationsbyer, forstæder og andre bymæssige bebyggelser blev medregnet sammen med landdistrikternes sognekommuner. Efter kommunalreformen skelnes der statistisk mellem rene landdistrikter og byer med 200 eller flere indbyggere. Konsekvenserne ses ved at sammenligne den traditionelle tælling

****Tallene er fra 1. januar 2008. Det samlede befolkningstal i 2008 var 5.477.000