Danmark bliver moderne 1900-1950 - udviklingen af infrastruktur og transportmidler

Film

I første halvdel af 1900-tallet forandrede danskernes transportmuligheder sig hastigt. En række nye broer nedsatte rejsetiderne mellem landsdelene og forbedrede forholdene for togpassagerer og det voksende antal bilister.

I denne film fortæller ph.d., leder af HistorieLab - Nationalt Videnscenter for Historie- og Kulturarvsformidling Peter Brunbech om udviklingen af infrastruktur og transportmidler i Danmark ca. 1900-1950.

Filmen er udarbejdet i et samarbejde mellem danmarkshistorien.dk og Folkeuniversitetet.

 Du kan se flere film i vores filmarkiv.