Christian 10., 1870-1947

Artikler

Christian 10., 26.9.1870-20.4.1947, konge af Danmark fra 1912, søn af Frederik 8. og Louise, gift med Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin. Som den første danske konge tog Christian i 1889 studentereksamen. Den følgende uddannelse var militært domineret og prægede ham, så han opfattede sig som soldat med liv og sjæl. I 1906 blev Christian kronprins og samme år udnævnt til oberst, i 1908 til generalmajor. Ved faderens død blev han 15. maj 1912 konge.

Christian 10. valgsprog: Min Gud, mit land, min ære

Portræt af Christian 10. Billedet er en såkaldt anskuelsestavle fra serien Alfred Jacobsens Billeder til Skolebrug, 1922. Fra: Skolehistorie.au.dk

I begyndelsen havde Christian 10. ikke let ved at finde sig til rette i den rolle, som den endnu unge parlamentariske statsskik tilmålte ham. I 1914 kunne han ikke acceptere, at et opløsningsudvalg til Landstinget også kunne omfatte de kongevalgte medlemmer, som han opfattede som garanter for den konservative 1866-grundlov, og prøvede forgæves at få dannet et forretningsministerium. I 1914 hjalp hans stillingtagen regeringen til at gennemføre den af tyskerne krævede mineudlægning, og 1914-18 støttede han neutralitetspolitikken. Under Statslånskrisen 1919 stillede kongen sig på folketingsparlamentarismens grund, men hans voksende utilfredshed med regeringens sønderjyske politik fik ham i 1919 til at konspirere mod en afstemningsgrænse. I 1920 førte et ophedet replikskifte mellem kongen og Zahle til regeringens afgang og bragte med Påskekrisen landet på randen af en revolution, indtil kongen lod ministeriet Liebe falde.

Fotografi af Christian 10. Fra: Kongernes Samling - Amalienborg

Genforeningen med kongens historiske ridt over grænsen ved Kongeåen, festen den 11.7.1920 på Dybbøl og de mange rejser, han sammen med dronning Alexandrine foretog i landet, øgede efterhånden kongehusets popularitet, og under 1930'ernes urolige forhold stod kongen fast bag regering og Rigsdag. Den 9.4.1940 var Christian 10. enig med regeringen Stauning i at indstille kampen mod angriberne. Senere på året afviste han den af Højgaardkredsen forlangte, uparlamentariske regering. Under besættelsen blev han — bl.a. ved at fortsætte sin daglige ridetur — til et nationalt symbol. Med Telegramkrisen i 1942 kom kongen, formentlig ganske utilsigtet, til at skærpe modsætningsforholdet til besættelsesmagten. Hans død i 1947 udløste ægte landesorg.

 

Christian 10. ridende gennem København på sin 70-årsfødselsdag, den 26. september 1940. Fotografiet er taget under den tyske besættelse af Danmark. Fra: Wikimedia Commons  

 

 

Læs mere om Christian 10. på denstoredanske.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
denstoredanske.dk, Lorenz Rerup
Tidsafgrænsning
1870 - 1947
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
13. juli 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk og denstoredanske.dk. Gengivet med tilladelse fra Gyldendal og boet efter Lorenz Rerup.

Relateret indhold

Om artiklen

Forfatter(e)
denstoredanske.dk, Lorenz Rerup
Tidsafgrænsning
1870 - 1947
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
13. juli 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk og denstoredanske.dk. Gengivet med tilladelse fra Gyldendal og boet efter Lorenz Rerup.