Borre

Artikler

Borre, som i dag er en mindre landsby i Steges opland på Møn, fik sine købstadsprivilegier i 1460, og de blev stadfæstet igen i 1488 og 1514.

Middelalderbyen

Borres velstand var afhængig af det rige sildefiskeri i Øresund, og allerede da dette aftog i senmiddelalderen, gik det tilbage for byen. Den nærliggende købstad Stege var for længst blevet købstad, da Borre fik sine privilegier, og Borre by, som i kilderne også optræder som Østerborg, har formentligt blot være en bebyggelse omkring en fæstning, der dog ikke er fundet nogen spor af. Lübeckernes nedbrænding og plyndring af byen i 1510 har sandsynligvis spillet en rolle for byens nedgang. Mest fatal for handelslivet har den gradvise tilsanding af fjorden været.

Købstaden 1536-1850

Tilsandingen af fjorden begyndte formodentlig i 1600-tallet, og i midten af 1700-tallet var indløbet så tilsandet, at kun skuder og både kunne nå frem til byen. Med tiden udviklede fjorden sig til en sø og senere en mose, men allerede da Frederik III fornyede byens privilegier i 1648, havde de mistet praktisk betydning.

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1460 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
13. juli 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1460 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
13. juli 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk