Adam af Bremens krønike

Artikler

Adam af Bremens krønike er opkaldt efter forfatteren Adam af Bremen og er en af de vigtigste kilder til Danmarks historie i vikingetiden og den tidlige middelalder.

Krønikens indhold

Adam af Bremens krønike er skrevet på latin og opdelt i fire bøger. Dens erklærede formål er at beskrive Nordens og Nordtysklands historie fra tiden omkring 870 op til omkring 1075 i almindelighed samt at berette om ærkesædets store bedrift, nemlig kristningen af Skandinaviens og de vestslaviske landområders endnu hedenske befolkninger i samme tidsrum.

Udover begivenhedshistorie rummer værket, som det på den tid var almindeligt, levnedsbeskrivelser af helgener og forskellige geografiske og etnografiske skitser. Disse sidste bygger dog i vidt omfang på klassiske romerske og tidligt middelalderlige skrifter. Foruden skriftlige kilder bygger Adam på mundtlige oplysninger. En af hans vigtigste kilder var således den danske konge, Svend Estridsen (1047-74/76), som Adam personligt opsøgte. Kongen er kilde til oplysning om en lang række begivenheder, som han selv havde oplevet eller fået berettet om.

I fjerde bog, der bærer titlen ”Beskrivelse af øerne i Norden”, får læseren et indtryk af det danske riges udformning og udstrækning omkring 1075. Adam gengiver rejseafstande og rejseruter, bispesædernes placering, antallet af kirker, skikke og love og endog sørøveres tilholdssteder.

Udover beskrivelsen af Danmark indeholder bog 4 beskrivelser af de nærmeste slaviske folkeslag, Norge, Sverige, Island, Grønland og endda den nye opdagelse Vinland (Amerika), som her beskrives for første gang udenfor Norden. Bemærkelsesværdig er Adams beskrivelse af templet i Gamle Uppsala i Sverige, hvor i modsætning til Danmark den gamle ase-tro stadig dyrkedes.

For de sidste dele af bog 4 gælder det generelt, at beskrivelserne efterhånden som man bevæger sig længere og længere væk fra forfatterens hjemegn, bygger mere på rygter og romerske oldtidsforfatteres forestillinger om disse fjerne egne end på reel viden.

Om artiklen

Forfatter(e)
Stefan Pajung
Tidsafgrænsning
870 - 1075
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
15. august 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Lund, Allan A. (red.): Adam af Bremens krønike (2000)

Udgiver
danmarkshistorien.dk