Kongerækken - udvalgte konger

Quiz

Kan du din kongerække? I denne quiz skal du liste 10 danske konger i kronologisk rækkefølge.

Om quizzen

Forfatter(e)
Lene Elmegaard Bladt
Tidsafgrænsning
958 - 1670
Sidst redigeret
21. december 2015
Litteratur

danmarkshistorien.dk

Udgiver
danmarkshistorien.dk