100 danmarkshistorier

I september 2017 udkom den første bog i Aarhus Universitetsforlags serie, 100 danmarkshistorier. Igennem de kommende år vil der hver måned udkomme en ny bog i serien.

100 danmarkshistorier er Danmarks historie fortalt af 100 forskellige forskere i 100 små bøger på hver 100 sider. Bogserien bryder med sædvanen indenfor historiefortælling, hvorfor hver bog tager afsæt i en vigtig begivenhed, en tematik eller et år fremfor at udkomme efter en fremadskridende kronologi. I forbindelse med bogserien har spilfirmaet Meganørd desuden udgivet quizspillet Dyst! - et spil, hvor du kan dyste mod familie og venner i strategi og historisk viden.

På danmarkshistorien.dk udkommer der materiale i form af artikler og film i forbindelse med bogudgivelserne. Allerede nu kan du blandt andet blive klogere på, hvad Gudhjemtid er for en størrelse, gå den gængse fortælling om den særligt danske, særligt folkelige og særligt demokratiske 1849-grundlov efter i sømmene, samt høre om pornoens indflydelse på det danske samfund efter dens frigivelse i 1969.

Udgivelsen af de 100 danmarkshistorier er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.