Temaer

Temaer på danmarkshistorien.dk er samlinger af hjemmesidens materiale i mindre tematiske grupper. De udvalgte samlinger i temaerne kan både læses af interesse for emnet, men de er også tænkt som et tilbud til ungdomsuddannelserne, som her kan finde materiale og inspiration til undervisningsforløb. Et tema består typisk af henvisninger til en række leksikonartikler, kilder, film og quizzer, der kan betragtes som centrale for et emne. Temaet indeholder et overskueligt udvalg af materiale om et emne, men er ikke en komplet samling af alt materialet på danmarkshistorien.dk, der kan have relevans for belysningen af emnet. 

Nedenfor ses et udvalg af vores temaer. Temaerne kan også findes via søgninger i databasen eller via listen til højre. Du kan læse mere om temaerne under menupunktet Om temaer.

Alle temaer i kronologisk rækkefølge

100 danmarkshistorier

Vikingerne i England, 793-1066

Danske dronninger, efter ca. 950

Tema om Magtens Segl, 1458

De Slesvig-Holstenske Hertuger, 1459-1972

Danske herregårde, ca. 1500-1950

Social- og fattigforsorg i Danmark, 1500-1933

Reformationen 1517-2017 - Hovedtemaer

Reformationen i Danmark, 1520-1539

Skolelovgivningen i Danmark, efter 1521

Den lutherske kulturarv i Danmark, ca. 1536-1708

Merkantilisme og danske tropekolonier, ca.1600-1917

Kolonien Tranquebar, 1620-1845

Kunst, kulturliv og censur under enevælden, 1660-1848

De marginaliserede, 1683-1803

Oplysningstid og reformpolitik i 1700-tallet

Stavnsbånd og landboreformer, 1733-1800

Herregården Bidstrup, 1749-1807

Trykkefrihed, 1750-1849

Fra borgerlige rettigheder til universelle menneskerettigheder, efter 1776

N.F.S. Grundtvigs verden, efter 1783

Sex til salg i Danmark, ca. 1800-1970

Vejen mod grundlov og demokrati, 1830-1849

Grundlovskampen, demokrati og stemmeret, 1848-1849

Det danske demokrati, efter 1849

1849- Det danske pensionssystem,

Kongemagten - fra Jellingsten til enevælde, 800-1849

Velfærdsstaten og de universelle rettigheder, efter 1849

Tyendevalgretten, 1854-1915

Affæren ved Lundby, 3. juli 1864

Krigen i 1864

Forfatningskampen, 1866-1901

Kampen for kvinders valgret, 1871-1915

Arbejderbevægelsen, 1872-1940

Thorvald Stauning, 1873-1942

Attentatet på Estrup i 1885

Danmarks deltagelse ved De Olympiske Lege, 1896-2016

Folketingsvalg, 1901-1939

Valgtema: Systemskiftet og dets konsolidering 1901-1913

Danske taler, efter 1909

Valgtema: Verdenskrigen og påskekrisen 1915-1920

Valgtema: Krisepolitik og forligskultur 1924-1939

Fritids- og ungdomsliv i 1930’erne

Kanslergadeforliget og dansk politik i 1930'erne

Folketingsvalg, siden 1939

Valgtema: Besættelse og befrielse 1939-1950

Besættelsen, 9. april 1940

Dilemmaspillet 9. april 1940

Hvidstengruppen, 1943-1944

Odder-egnen under besættelsen, 1940-1945

Samarbejdspolitikken under besættelsen 1940-45

Retsopgøret efter befrielsen

Besættelsestiden i eftertidens lys

Demokratidebatten 1945-1946

Indvandring til Danmark, efter 1945

Amerikanisering og dansk kultur, 1945-1965

Teenagere og deres forbrug i efterkrigstiden, 1945-1965

Historiske Gallup-meningsmålinger, 1946-1969

Dansk udviklingsbistand, efter 1949

Valgtema: Socialdemokraternes tid 1953-1968

Kvindekamp og kønsroller, 1960-1985

Valgtema: Mellemspil 1968-1973

Danmark i verden, 1972-1993

Danmarks medlemskab af EF og EU, efter 1972

Danske ministerier, 1972-1993

Det parlamentariske landskab, 1972-1993

Energipolitik, 1972-1993

Vigtige politikere, 1972-1993

Værdipolitik, 1972-1993

Økonomisk politik, 1972-1993

Jordskredsvalget i 1973

Valgtema: Krisetider 1973-1982

Valgtema: Schlüter-tiden 1982-1993

Særtema: Jugoslaviens sammenbrud 1991-1999

Valgtema: Nyrup-tiden 1993-2001

Terrorlove og Muhammed-krise, 2001-2006

Valgtema: Regeringer efter 2001

Historiekanon og indfødsret, efter 2005