Magtens Segl 'Walk-through'

Er du kørt fast i spillet, kan du hente hjælp her. Ved hjælp af den nedenstående 'walk-through' får du nøglen til, hvordan du kommer videre. Dette er således den direkte vej gennem spillet, som du og din klasse kan bruge i nødstilfælde. Oplevelsen af historien vil være mangelfuld, hvis I følger den slavisk, fordi dialog eller handlinger ikke er inkluderet.

Første Akt

Bea lander i middelalderen. Gå nu hen og tryk på 'Fugleskræmsel'. Tal med 'Byvagt', indtil han tager din mobil. Gå til 'Studsgade'. Tryk på 'Stenbunke'. Gå til 'Storetorv' (rådhuset). Gå til 'Storetorv' (Domkirken). Gå til 'Mindet'. Tal med 'Eske', skift tøj med ham. Tryk på 'Fisk'. Tryk på 'Pind'. Gå til 'Storetorv' (Domkirken). Tal med 'Mauermann', tal tysk, vælg at arbejde og få en mønt. Gå til 'Storetorv' (rådhuset). Vælg 'Mønt' fra dit inventory, giv til 'Bagermadam'. Gå til 'Rådhus'. Vælg 'Fedtkage' fra dit inventory, giv til 'Skriver Poulsen'. Tal med 'Hvidsen', få ham til at nævne Peder Låle. Gå til 'Storetorv' (rådhuset). Gå til 'Studsgade'. Vælg 'Pind' fra dit inventory, brug på 'Lukkede skodder'. Vælg 'Sten' fra dit inventory, brug på 'En åbning'. Vælg at du vil hente øl for Magister Anders. Gå til 'Storetorv' (rådhuset). Gå til 'Udenfor klosteret'. Tryk på 'Lanterne'. Vælg 'Fisk' fra dit inventory, brug på 'Kat'. Gå til 'Kælder'. Tal med 'Semper Indifferentus'. Vælg 'Er det her man skaffer øl'. Vælg at tale om dødsynd når det er muligt, foreslå at Indifferentus tager øllet fra de andre. 'Tryk på 'Øl'. Gå til 'Uden for klosteret'. Gå til 'Studsgade'. Tryk på 'Stenbunke'. Vælg 'Sten' fra dit inventory, brug på 'En åbning'. Gå til 'Indgang'. Tal med 'Magister Anders', spørg om hjælp til at lære Peder Låle. Gå til 'Studsgade'. Gå til 'Storetorv' (rådhuset). Gå til 'rådhuset'. Tal med 'Hvidsen'. Vælg 'Hvidsens brev' fra dit inventory, giv til 'Erik Mandrup'. Gå til 'Storetorv' (rådhuset). Gå til 'Studsgade'. Gå til 'Byporten'. Tal med 'Byvagt'. Vælg 'Hvdsens forseglede brev' fra dit inventory, giv til 'Byvagt'.

Andet akt

Gå til 'Studsgade'. Gå til 'Storetorv' (rådhuset). Vælg 'Utilfreds kat' fra dit inventory og brug på 'Hund'. Tryk på 'Relikvie'. Gå til 'Storetorv' (Domkirken). Gå til 'Bispegården'. Tryk på 'Bispehue'. Tal med 'Vagt' om at komme ind til bispen. Gå til 'Storetorv' (Domkirken). Gå til 'Domkirken'. Vælg 'Relikvie' fra dit inventory, giv til 'Kannik'. Tal med 'Kannik' om at skaffe adgang til bispen. Gå til 'Storetorv' (Domkirken). Gå til 'Bispegården'. Tal med 'Vagt'. Gå til 'Bispens Sal'. Tryk på 'Karaffel'. Tal med 'Biskop Lange', sig du vil have din mobil igen, accepter at arbejde for bispen. Gå til 'Bispegården'. Gå til 'Storetorv' (Domkirken). Gå til 'Storetorv' (rådhuset). Gå til 'Studsgade'. Gå til 'Baggyde'. Vælg 'Neglefil' fra dit inventory, brug på 'Grisehoved'. Vælg 'Karaffel' fra dit inventory, brug på 'Griseblod'. Gå til 'Studsgade'. Gå til 'Storetorv' (rådhuset). Gå til 'Uden for klosteret'. Gå til 'Uden for møllen'. Gå til 'Kro'. Tal med 'Møllerkone', sig 'Her er rimelig dødt...', overtal hende til at lade Eske gøgle i kroen. Gå til 'Uden for møllen'. Gå til 'Uden for klosteret'. Gå til 'Storetorv' (rådhuset). Gå til 'Storetorv' (Domkirken). Gå til 'Mindet '. Tal med Eske. Gå til 'Storetorv' (Domkirken). Gå til 'Storetorv' (rådhuset). Gå til 'Uden for klosteret'. Gå til 'Uden for møllen'. Tal med 'Tilde'. Tal med 'Eske'. Gå til 'Kro'. Gå til 'Møllehjullet'. Vælg 'Grisehoved' fra dit inventory og brug på 'Pind'. Vælg 'Karaffel.. med blod' fra dit inventory og brug på 'Mølletragt'. Gå til 'Uden for klosteret'. Gå til 'Storetorv' (rådhuset). Gå til 'Storetorv' (Domkirken). Gå til 'Bispegården'. Gå til 'Bispens sal'. Tal med 'Biskop Lange'. Vælg 'Bispehue' fra dit inventory, brug på 'Kutte'. Vælg 'Lanterne fra dit inventory, brug på 'Kutte og hue'. Gå til 'Bispegården'. Gå til 'Storetorv' (Domkirken). Gå til 'Storetorv' (rådhuset). Gå til 'Uden for klosteret'. Gå til 'Uden for møllen'. Vælg 'Lygtemandskostume' fra dit inventory, brug på 'Bea'. Gå til 'Uden for klosteret'. Gå til 'Storetorv' (rådhuset). Gå til 'Storetorv' (Domkirken). Gå til 'Bispegården'. Gå til 'Bispens sal'. Tal med 'Biskop Lange', sig du kan tale engelsk og tysk. Gå til 'Bispegården'. Gå til 'Storetorv' (Domkirken). Gå til 'Mindet'. Vælg 'Runesten' fra dit inventory, giv til 'Esbern Jude'.

Tredje Akt

Tryk på 'Fiskenet'. Tryk på 'Fyrtøj'. Tryk på 'Lampe'. Gå til 'Agter'. Vælg 'Fiskenet' fra dit inventory, brug på 'Ror'. Gå til 'Dækket'. Gå til 'Masten'. Vælg 'Fyrtøj' fra dit inventory, brug på 'Lampe'. Vælg 'Tændt lampe' fra dit inventory, brug på 'Lampekrog'. Tal med 'Borgvagt', sig du var Esbern Jude's fange. Tal med 'Erik Ottesen'. Tryk på 'Stige'. Tal med 'Gårdskarl', spørg ind til hvorfor de andre ikke behandler ham godt. Tryk på 'Kurv med bær'. Gå til 'Køkken'. Tal med 'Kok' indtil han vil bruge dine bær i maden. Gå til 'Spisesal'. Tal med 'Erik Ottesen', indtil han siger hans mave rumsterer. Tal med 'Else Holgersdatter'. Tal med 'Otte Nielsen'. Gå til 'Gang'. Tryk på 'Nøgle'. Gå til 'Spisesal'. Vælg 'Nøgle' fra dit inventory, brug på 'Låst dør'. Tryk på 'Segl'. Tryk på 'Reol'. Tryk på 'Voks'. Vælg 'Voks' fra dit inventory og brug på 'Lys'. Vælg 'Smeltet voks' fra dit inventory og brug på 'Brev'. Vælg 'Segl' fra dit inventory og brug på 'Brev med voks'. Tryk på 'Stol'. Vælg 'Stol' fra dit inventory og brug på 'Reol'. Gå til 'Borggård'. Tal med 'Semper Indifferentus', spørg til bagudgangen og forlang at komme ud. Gå til 'Baggyde'. Gå til 'Studsgade'. Gå til 'Indgang'. Tryk på 'Alkymistgrej'. Gå til 'Studsgade'. Gå til 'Storetorv' (rådhuset). Tryk på 'Korn'. Gå til 'Storetorv' (Domkirken). Gå til 'Mindet'. Vælg 'Korn' fra dit inventory og brug på 'Sure fugle'. Tryk på 'Sure fugle'. Gå til 'Storetorv' (Domkirken). Gå til 'Bispegården'. Vælg 'Sure fugle' fra dit inventory og brug på 'Vagt'. Vælg 'Alkymistgrej' fra dit inventory og brug på 'Låst dør'. Tryk på 'myPhone'. Gå til 'Storetorv' (Domkirken). Gå til 'Storetorv' (rådhuset). Gå til 'Studsgade'. Gå til 'Byporten'. Tal med 'Eske'.