Du er her: danmarkshistorien Reformationen

Reformationen

I 2017 markeres 500-året for den tyske reformator Martin Luthers offentliggørelse af sine 95 teser mod den katolske kirkes afladshandel. Opslaget af Luthers teser på kirkedøren til slotskirken i Wittenberg 1517 blev på mange måder startskuddet til reformationen og opgøret med den katolske kirke, som ændrede det religiøse landkort i Europa og fik gennemgribende betydning for forholdet mellem kirke og stat og hele samfundsudviklingen i århundrederne efter.

Luthers lære fik også enorm betydning i Danmark, og på danmarkshistorien.dk vil 500-året for Luthers 95 teser blive markeret ved udarbejdelsen af et stort reformationstema, som kommer til at bestå af en lang række artikler, kildemateriale, mytedrab, film og quizzer, der alle relaterer sig til forskellige aspekter af reformationen og dens betydning for dansk samfundsudvikling og kulturarv. Materialet bliver udarbejdet af nogle af landets førende eksperter på området.

Via denne side vil man fra årsskiftet 2016-2017 løbende kunne følge med i publiceringen af artikler, kildemateriale, film osv. omkring reformationen. 

For yderligere materiale om reformationen se i øvrigt:

Præsidiet for reformationsjubilæet i Danmark: luther2017.dk

Aarhus Universitet: reformation.au.dk

Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet: reformation.teol.ku.dk

Folkekirken: folkekirken.dk/om-troen/reformation

Folkeuniversitetet: reformationen 1517-2017

Artikler

Kilder

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 28.02.2017