Vejledning til folkeskolelærere

Af Lotte Flugt Kold, folkeskolelærer og cand.mag. i historie

Det er oplagt at anvende danmarkshistorien.dk i din forberedelse med henblik på at pudse baggrundsviden af eller at sætte dig ind i et nyt stof. Det gør du med sidens periodeoversigter og leksikonartikler.

Sitet kommer også til sin ret, når eleverne skal fordybe sig i emner selvstændigt. Her møder de en seriøs og gennemarbejdet vidensamling om Danmarks historie.

Formidlingsformerne på sitet appellerer til flere sanser. For eksempel kan vi præsentere en række web-film samt et online-computerspil om middelalderen med dertilhørende lærervejledning. Herunder skaber du dig et overblik over de mange forskellige undervisningsmuligheder, danmarkshistorien.dk kan tilbyde.

Sammensæt din egen historiebog
danmarkshistorien.dk er en historiebog, som du og dine elever altid har adgang til. Denne funktion finder du under menupunktet Historiske perioder, som fremstiller Danmarks historie fra oldtid til nutid i et klart og præcist sprog.

Periodekapitlerne lader sig nemt overføre til pdf eller tekstbehandling og giver således mulighed for at sammensætte klassens egen historiebog på print. Det samme kan gøres med kilder, artikler, temasamlinger og myteafsnit. Sammensæt din historiebog, så den harmonerer med lige netop din klasses behov.

Temaer i undervisningen
Jagten på nye undervisningsmaterialer og ny viden kan af og til virke uoverskuelig, men på danmarkshistorien.dk er der hjælp at hente. Vi har nemlig skabt en temarække, der giver brugeren, og i særdeleshed underviseren, et kærkomment overblik. Alle relevante artikler, kilder, web-film og quizzer er her samlet under et, og du kan således udvælge lige præcis, hvad du skal bruge inden for dit valgte tema.

Temaerne harmonerer med adskillige af folkeskolens kanonpunkter, herunder: Kanslergadeforliget og politik i 1930'erne, Kampen for kvinders valgret 1871-1915, Stavnsbånd og landboreformer, Det danske demokrati fra 1849, Danmarks medlemsskab af EF og EU og Terrorlove og Muhammedkrise.

Se en liste over alle vore temaer her

I nærkontakt med historien: historiske kilder
Ønsker du at komme i nærkontakt med historien, må du ikke gå glip af muligheden for at dykke ned i et hav af kilder fra taler til breve, billeder og lydfiler. Tag f.eks. en kritisk debat med din klasse om Anders Fogh Rasmussens tale om samarbejdspolitikken fra den 29. august 2003 (læn dig i den forbindelse op ad artiklen om ’historiebrug’) eller lad eleverne spejle sig i ungdommens kontrastfyldte forbrugsmønstre anno 1957.

Film
Få historien fortalt på tre minutter. Vores korte film er en inspirerende indgang til viden om vores historie. Vores dygtige forskere formidler historien i miniforedrag på overbevisende facon. Bliv for eksempel klog på grundloven, renæssancen, ugebladets eller p-pillens historie.

Filmene kan bruges som appetitvækkere, lægge op til debat og inspirere til, at eleverne laver egne optagelser om et relevant historisk emne. Ad den vej kan eleverne opøve deres færdigheder i at disponere et stof og sortere i, hvad der er væsentligt, og hvad der ikke er væsentligt i et aktuelt stofområde.

Se en liste over alle vore film her

Historiske myter
Har du nogensinde inddraget historiske myter i din undervisning? Skab et undervisningsforløb om historiske myter og deres funktion og krydr din undervisning med vores mange eksempler på 'mytedrab'. Er det for eksempel korrekt, at Dannebrog faldt ned fra himlen i 1219? Og forærede udenrigsminister Per Hækkerup virkelig Nordsøolien væk i fuldskab? Myterne kan være en anderledes indgang til centrale nedslag i danmarkshistorien.

Samtidig giver diskussionen af myterne eleverne en begyndende forståelse for, at historien ikke altid rummer en objektiv sandhed. Historien skal fortolkes, og den gode argumentation og solid viden er vigtige elementer i den henseende. For myter kan bruges til at tjene bestemte politiske formål og til at skabe fjendebilleder. Omvendt er de også med til at opretholde den nationale identitet og fællesskabet - indgangsvinklerne til emnet er mange.

Se en liste over alle myter her

Quizzer
Hvornår fik kvinderne valgret i Danmark? Hvilket år blev Dansk Folkeparti for første gang valgt ind i Folketinget? Hvad er merkantilisme? Inddrag med fordel det store udvalg af historiequizzer i din undervisning. 

Quizzerne kan tjene som et sjovt indslag, en anderledes indgang til et emne eller helt oplagt som evalueringsværkstøj, individuelt, i grupper og på klassen. Brug quizzerne til at motivere eleverne til at sætte sig ind i et selvvalgt emne, som skal følges op af deres helt egen historiequiz!

Gå til vores quiz-side her

Spil jer kloge på middelalderen: Computerspillet Magtens Segl
Send dine elever tilbage til middelalderen og skab et motiverende udgangspunkt for din historieundervisning!

Magtens Segl er en online undervisnings- og læringsplatform, hvor elevernes læring drives af lyst frem for pligt. I processen bliver de mødt af masser af historie indrammet i lyd, billeder og fortællinger, når de i skikkelse af teenagepigen Bea skal på en historisk færd rundt i middelalderens verden.

Det fører ofte til morsomme sammenstød, når nutid og fortid mødes, og det kræver snarrådighed fra spillerens side. For eleverne skal finde Magtens Segl, hvis de nærer noget håb om at vende tilbage til nutiden. Og i Middelalderen kæmper mange om magten…

Spillet er udviklet på Historisk Afdeling, Aarhus Universitet og giver adgang til ekspertviden om perioden på en underholdende, interaktiv og lettilgængelig måde. Som alt andet på danmarkshistorien.dk er Magtens Segl gratis tilgængeligt. Spillet kan anvendes i undervisningen fra mellemtrinnet til og med ungdomsuddannelserne.

Via linket her finder du en lærervejledning til Magtens Segl. Den klæder dig på til at anvende spillet i undervisningen og byder ind med idéer og inspiration til, hvordan du konkret bruger Magtens Segl med din klasse. Yderligere sættes Magtens Segl ind i rammerne af Fælles Mål (2009) og Historiekanonen.

Hvis du ønsker at holde dig opdateret med, hvad der sker på siden, kan du på Nyhedssiden læse de seneste nyheder. Følg os også på Facebook.