Om temaer

Temaer på danmarkshistorien.dk er samlinger af hjemmesidens materiale i mindre tematiske grupper. Samlingerne kan både læses af interesse for emnet, men de er også tænkt som et tilbud til ungdomsuddannelserne, som her kan finde materiale og inspiration til undervisningsforløb. Alle temaer kan findes via søgning i databasen eller via temaer i menuen til venstre.

Vores temaer belyser historiske emner via et udvalg af sidens materiale. Emner kan fx være kvindelig valgret, ungdomskultur i 1930'erne eller dagligliv på herregården Bidstrup i slutningen af 1700-tallet. Temaer består typisk af en indledende tekst plus et antal leksikonartikler og historiske kilder. Nogle gange er der også yderligere materiale tilknyttet et tema som fx en quiz om temaets emne. Da temaer er samlinger af øvrigt materiale på siden kan artikler og kilder i et tema naturligvis også findes og læses selvstændigt i databasen.

Da vores temaer blandt andet er henvendt til undervisningsverdenen, er indholdet i temaerne udvalgt for at belyse forskellige aspekter af emnet. Der er således netop ikke tale om komplette fortegnelser over det relevante indhold, men over repræsentativt og overskueligt materiale om emnet, bundet sammen af en temaindledning.

Læs mere om hvad du som underviser kan bruge temaer og danmarkshistorien.dk til.

Karen Rosenkrantz de Lichtenberg ledede Bidstrup gods nær Randers i slutningen af 1700-tallet. Læs fx nærmere om dagliglivet på et dansk gods i temaet om Bidstrup. Foto: Kirsten Nijkamp