Oksbølområdet 1945-1970

Oksbøllejren i Sydvestjylland har haft mange forskellige funktioner gennem tiden – i vores nye artikler og kilder kan du læse om Oksbøllejren og -området fra 1945-1970.

23.06.2017 | danmarkshistorien.dk

I 1929 oprettede det danske forsvar en militærlejr ved Oksbøl, der efter besættelsen af Danmark i 1940 blev overtaget af den tyske værnemagt. Umiddelbart efter befrielsen i 1945 blev en del af lejren omdannet til en flygtningelejr for tusinder af tyske flygtninge; lejren husede desuden nogle af de tyske soldater, der fra maj til oktober 1945 fjernede over 1 mio. miner på den jyske vestkyst. Efter de sidste flygtninge i 1949 havde forladt lejren, blev den omdannet til en militærnægterlejr etableret med henblik på at fjerne sporene efter den tyske tilstedeværelse i området. Militærnægterlejren blev nedlagt i 1959, og herefter overtog Forsvaret lejren. Forsvaret havde imidlertid brug for en udvidelse af deres militære øvelsesterræn, og som konsekvens heraf foregik en omfattende militær ekspropriering af en lang række private hjem i området fra 1964 til 1970.

Artikler:

Kilder:

Nyhed