Fristaden Christianias historie

Fristaden Christiania har haft en turbulent historie, og i går tog fristaden og dens beboere fat på et nyt kapitel, da Fonden Fristaden Christiania overtog ejerskabet.

02.07.2012 | danmarkshistorien.dk

Fristaden Christianias flag. De tre gule prikker symboliserer i'erne i fristadens navn. (Billede fra Wikimedia Commons).

Den 1. juli 2012 trådte en ændringslov vedrørende anvendelsen af Fristaden Christiania i København nemlig i kraft. Loven, der blev vedtaget 22. juni 2011, bestemmer, at Christianias beboere via Fonden Fristaden Christiania kan købe aktier i fristaden. Fra den 1. juli 2012 overtager fonden ejerskabet over fristaden, der således ikke længere er statsejet.

Men hvordan blev Christiania til fristad, og hvad blev området på Amager brugt til, før bz’erne indtog det? Hvorfor hedder fristaden Christiania?

Find ud af det og meget mere i vores nye artikel om Fristaden Christianias historie fra 1971-

Læs ændringsloven, der trådte i kraft i går på Retsinformation.dk.

Nyhed