Oversigt over dømte ved retsopgøret

Kilder

Kildeintroduktion:

Retsopgøret, efter befrielsen i 1945, var et omfattende juridiskopgør med de danskere, man mente havde handlet ulovligt eller unationalt under besættelsen. Det juridiske grundlag for retsopgøret var en række midlertidige særlove, der blandt andet midlertidigt genindførte dødsstraf for de groveste forbrydelser, minimumsstraffe og lovgivning med tilbagevirkende kraft. Retsopgøret omfattede mange meget forskelligartede sager lige fra folk, der fx havde haft tyske logerende, til storstikkere og medlemmer af de tyske terrorkorps. I alt blev over 13.000 mennesker dømt ved retsopgøret og 78 blev dødsdømt hvoraf 46 blev henrettet. Selvom der blev idømt mange hårde straffe, herunder livsvarigt fængsel, blev den sidste dømte under retsopgøret løsladt allerede i 1960.

Herunder er en samlet fortegnelse over antallet af dømte ved retsopgøret opgjort efter forbrydelsens art og straffens længde. Som man kan se, findes de fleste dømte i kategorien ”Tysk krigstjeneste”, der dækker over de danskere, som gjorde tjeneste ved det tyske militær – først og fremmest ved østfronten. Andre kategorier med mange dømte er ’tysk polititjeneste i Danmark’ og ”værnemageri”. Straffene ved retsopgøret var hårde, og det er bemærkelsesværdigt, at stort set ingen kunne nøjes med bøde eller hæftestraf. Dødsstraffen (i kilden kaldet ”livsstraf”) blev særligt idømt danskere, der havde deltaget i både tysk krigstjeneste og i tysk polititjeneste i Danmark og her havde begået drab på danskere.

Herunder er gengivet tabellen for "De ved endelig instans domfældte landssvigere fordelt efter forbrydelsens art og idømt straf m.v. ved endelig instans". Klik på billedet for at se det i fuld størrelse og få mulighed for zoom.

 

Om kilden

Dateret
1958
Oprindelse
Retsopgøret med landssvigerne, 1958
Kildetype
Statistik
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
4. juli 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk