HØR: Thorvald Stauning argumenterer for en grundlovsændring 1939

Kilder

Kildeintroduktion:

I dette lydklip argumenterer statsminister Thorvald Stauning (1873-1942), i forbindelse med Rigsdagsvalget den 3. april 1939, for den grundlovsændring, som vælgerne skulle tage stilling til den 23. maj. Regeringen Stauning-Munch (1929-1942) havde længe ønsket en ændring af Grundloven, men var i mindretal i Landstinget. Efter Landstingsvalget i 1936 havde regeringspartierne opnået et smalt flertal, og de så nu muligheden for at igangsætte arbejdet med grundlovsændringen. Det centrale i en ændring skulle være afskaffelsen af Landstinget. Det lykkedes at få grundlovsændringen vedtaget i Rigsdagen, hvorefter nyvalg blev udskrevet. Ifølge Grundloven fra 1915 skulle den nye Rigsdag samt befolkningen via en folkeafstemning godkende ændringsforslaget, inden en ny grundlov kunne træde i kraft. Sidstnævnte var dog problematisk, idet det var svært at få befolkningen til at engagere sig i sagen. Af samme årsag beskæftiger Stauning sig derfor med en række andre emner i denne valgtale. Bl.a. imødegår han oppositionens angreb på regeringen. Ved valget oplevede Socialdemokratiet for første gang i partiets historie en tilbagegang. Efter valget faldt forslaget om en grundlovsændring ved folkeafstemningen, da der ikke kunne mønstres det flertal på 45% af de stemmeberettigede, som Grundloven krævede. Der manglede blot 11.762 stemmer eller 0,54 procentpoint af de stemmeberettigede. Overvægten af ja-stemmerne var dog markant, idet den samlede stemmeprocent lå under 50.

Afspil lydklippet varighed: 00:02:41

 

Thorvald Stauning
Thorvald Stauning. Fra Dansk
Lydhistorie, Statsbiblioteket

Om kilden

Forfatter(e)
Thorvald Stauning
Dateret
1939
Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Lyd, Tale
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
25. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Emneord

Danmark 1900-1950 Det Radikale Venstre Folketing og rigsdag Grundloven Kernestof dansk demokrati Kernestof velfærdsstaten Lydklip - politikere Socialdemokratiet Thorvald Stauning

Om kilden

Forfatter(e)
Thorvald Stauning
Dateret
1939
Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Lyd, Tale
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
25. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk