HØR: Mogens Glistrup (Z) taler i Folketinget 10. januar 1974

Kilder

Kildeintroduktion:

I dette lydklip høres Mogens Glistrup (1926-2008) kommentere på den siddende regerings lovforlag om prisstop fra Folketingets talerstol ved førstebehandlingen af lovforslaget den 10. januar 1974. Forhandlingerne fandt sted ca. en måned efter det såkaldte jordskredsvalg (4. december 1973), hvor store vælgervandringer fandt sted, og to nye partier, Fremskridtspartiet og Centrum-Demokraterne, stormede ind i Folketinget. Venstre dannede en mindretalsregering med kun 22 mandater. Den parlamentariske situation var ustabil, og regeringen måtte gå af allerede den 13. februar 1975. I lydklippet giver Mogens Glistrup, den centrumdemokratiske partileder, Erhard Jacobsen, en "bredside", hvorefter han afviser regeringens lovforslag som meningsløst og gør det klart, at regeringens magtposition er begrænset - Venstre er kun administrator af den politiske magt. Afslutningsvis bryder folketingssalen ud i latter.