Historieskrivningens historie 2

Film

Hvad er historieskrivning, og hvordan har man skrevet danmarkshistorie igennem tiden? I denne filmrække giver ph.d. og historiker Pelle Oliver Larsen et overblik over historieskrivningens historie i Danmark - fra vikingetidens runesten over den nationale historieskrivning til nutidens mangeartede historieskrivning om alt fra storpolitik til minoritetskulturer.

Denne anden del handler om oplysningstidens- og romantikkens meget forskellige historiesyn. Oplysningstidens universalistiske tro på, at mennesket altid har været det samme, blev i romantikken erstattet af nationalismens fremhævelse af de enkelte folks egenart. Danmarkshistorie skulle nu bidrage til at skabe en dansk identitet, og modsætningen til den tyske nation blev et hovedmotiv.

 

Se flere film her.

Om filmen

Forfatter(e)
danmarkshistorien.dk, Pelle Oliver Larsen
Tidsafgrænsning
1650 - 1880
Medietype
Film
Sidst redigeret
23. oktober 2015
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk