Trankebar, 1620-1845

Artikler

Trankebar (Tranquebar) var en dansk handelsstation på Coromandelkysten i det sydøstlige Indien. Handelsstationen blev grundlagt ved den eksisterende fiskerlandsby, Tarangambadi (tamil: syngende bølge) i 1620, og den forblev dansk indtil 1845.

Etablering

I 1618 sendte Christian 4. (født 1577, regent 1588-1648) og det nydannede Ostindisk Kompagni en ekspedition under ledelse af adelsmanden Ove Giedde (1594-1660) til Ceylon med det formål at sikre det dansk-norske monarki en del af handelen på Asien. Forhandlingerne på Ceylon førte imidlertid ikke til noget, og ekspeditionen prøvede derfor lykken på den indiske kyst. Det lykkedes her at få en aftale i stand med Nayaka'en af Tanjore, som mod en årlig tribut gav danskerne lov til at handle og opkræve told samt – ikke mindst – at opføre en fæstning. Ove Giedde begyndte straks at opføre fæstningen Dansborg på kysten lidt syd for fiskerlandsbyen, Tarangambadi.

Handel og økonomiske forhold

Trankebar blev hovedsædet for de dansk-norske handelsaktiviteter i Indien i de næste 225 år. Den vigtigste vare var bomuldstekstiler, som opkøbtes flere steder i Indien. De dansk-norske aktiviteter var imidlertid beskedne i forhold de hollandske, franske og britiske. Mest markant i denne henseende var perioden mellem 1643 og 1669, hvor der ikke ankom nogen skibe fra Danmark-Norge til Trankebar. I slutningen af 1600-tallet oplevede handelen bedre konjunkturer og det lykkedes at sende i gennemsnit to skibe til Trankebar om året. Mellem 1732 og 1772 lå besejlingsfrekvensen typisk på et skib om året. Generelt klarede den dansk-norske handel sig bedst, når de større europæiske magter lå i konflikt med hinanden. Ved siden af den beskedne handel med Danmark-Norge spillede regional handel i Asien – sammen med sørøveri – en betydelig rolle for handelsstationens økonomi.

Illustration af Trankebar fra 1600-tallet.

Illustration af Trankebar fra 1600-tallet. Fra Wikimedia Commons.

Fra Trankebars grundlæggelse havde først Ostindisk Kompagni og siden Asiatisk Kompagni haft monopol på besejlingen. I 1772 blev handelen imidlertid givet fri for private, og i 1777 overtog kronen administrationen af kolonien. Da den amerikanske uafhængighedskrig brød ud året efter, begyndte den dansk-norske asienshandels storhedstid, men denne kom kun i begrænset omfang Trankebar til gode. Dels flyttede handelsaktiviteternes tyngdepunkt til Bengalen, hvor man i 1755 havde etableret et handelskontor (en loge) i Serampore (Frederiksnagore). Dels var de øgede dansk-norske handelsaktiviteter i stort omfang et skjul for britiske aktører, der benyttede sig af de dansk-norske skibes neutralitet.

Trankebar var kortvarigt besat af briterne i 1801 og igen fra 1808 til 1815. Efter 1815 sygnede kolonien hen. Handelen forsvandt, og områderne uden for kolonien var allerede i 1799 kommet på britiske hænder. I 1845 blev Trankebar og Serampore solgt til Storbritannien for 1.125.000 rigsdaler.

Befolkning

På Trankebars territorium levede ca. 20.000 indere (fortrinsvis tamiler) sammen med nogle få hundrede danskere og andre europæere. Befolkningen boede dels i Trankebar By, dels i en række landsbyer på et beskedent territorium, som varierede i størrelse gennem årene. I henhold til en folketælling fra 1790 boede der i Trankebar By knap 4.000 indbyggere, mens den øvrige befolkning var fordelt på 18 landsbyer, hvoraf de vigtigste var Poreiar (Porayar) med ca. 5.000 indbyggere og Tillaly med ca. 3.000 indbyggere. Den sociale orden blandt Trankebars indiske indbyggere var domineret af landbrugskasten Vellala, men der var også merkantile kaster i kolonien. I 1790 var omkring 15% af Trankebars befolkning muslimer.

Trankebar-missionen

Trankebar var desuden hjemsted for verdens første lutherske mission. Den indledte sit arbejde i 1706, da missionærerne Bartholomæus Zeigenbalg og Heinrich Plütschau ankom til Trankebar, udsendt af Frederik 4. for at omvende de indiske undersåtter til kristendommen.

Traktaten mellem Danmark og England om salget af Trankebar, 1845.
(Beskåret). Fra Rigsarkivet. (CC BY-NC-SA 2.0).

Om artiklen

Forfatter(e)
Niels Brimnes
Tidsafgrænsning
1618 - 1845
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
6. juli 2012
Sprog
Dansk
Litteratur

Brimnes, Niels: Constructing the Colonial Encounter. Right and Left Hand Castes in Early Colonial South India (1999).

Brøndsted, Johannes (red.): Vore Gamle Tropekolonier, bd. V-VII (1967).

Feldbæk, Ole og Justesen, Ole: Kolonierne i Asien og Afrika (1980).

Fihl, Esther: Tropekolonien Trankebar (1989).

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Niels Brimnes
Tidsafgrænsning
1618 - 1845
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
6. juli 2012
Sprog
Dansk
Litteratur

Brimnes, Niels: Constructing the Colonial Encounter. Right and Left Hand Castes in Early Colonial South India (1999).

Brøndsted, Johannes (red.): Vore Gamle Tropekolonier, bd. V-VII (1967).

Feldbæk, Ole og Justesen, Ole: Kolonierne i Asien og Afrika (1980).

Fihl, Esther: Tropekolonien Trankebar (1989).

Udgiver
danmarkshistorien.dk